Get Adobe Flash player

Vertical Menu

Categories

Search

Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR

My „provozovatelé internetových stránek www.dragracingteam.cz jako „Sdružení Autoopravna Pešan a Pešan, Jizerní Vtelno 54, 294 31 Krnsko, CZ“ a zároveň jako „Administrátor webu www.dragracingteam.cz“ – dále jen „Provozovatel web stránek“ prohlašujeme, že s údaji poskytnutými návštěvníky webu a e-shopu (v případě nákupu), a/nebo při jejich dobrovolné registraci – dále jen „Subjekt údajů“, které jsou nezbytně nutné ke zpracování „Nákupu v e-shopu“, a/nebo za účelem „Registrace za účelem odběru novinek – RSS“, nebo údaje potřebné pro jiné účely (odeslání zboží a platba) v tištěné a/nebo elektronické podobě je naloženo v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a rovněž tak je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „GDPR“.

Dobrovolným poskytnutím potřebných údajů „Provozovateli web stránek“ vyjádřil „Subjekt údajů“ souhlas s jejich zpracováním v potřebném rozsahu.

Při jednorázovém nákupu v e-shopu poskytuje nakupující – „Subjekt údajů“ pouze údaje nutné k vyřízení a odeslání zakoupeného zboží a to zejména doručovací/fakturační adresu v potřebném rozsahu, kontaktní telefon a e-mail, přičemž se nejedná o citlivé informace a poskytnuté údaje jsou dočasně uloženy/archivovány i po vyřízení objednávky, ovšem pokud „Subjekt údajů“ uvede v poznámce konkrétní objednávky text „Po vyřízení objednávky ihned odstranit mnou poskytnuté údaje., budou poskytnuté údaje „Provozovatelem web stránek“ neprodleně odstraněny. O výmaz údajů lze požádat i formou e-mailu na: info@dragracingteam.cz .

Při trvalé registraci za účelem odběru novinek/sledování nabídky zboží apod. poskytuje registrující se – „Subjekt údajů“ pouze údaje nutné k pozdějšímu vyřízení a odeslání zakoupeného zboží a to zejména doručovací/fakturační adresu v potřebném rozsahu, kontaktní telefon a e-mail, přičemž se nejedná o citlivé informace a poskytnuté údaje jsou trvale uloženy/archivovány i po případném vyřízení objednávky, ovšem pokud „Subjekt údajů“ uvede v poznámce konkrétní objednávky text „Po vyřízení objednávky ihned odstranit mnou poskytnuté údaje., budou poskytnuté údaje „Provozovatelem web stránek“ neprodleně odstraněny. O výmaz údajů lze požádat i formou e-mailu na: info@dragracingteam.cz , v tom případě registrace „subjektu údajů“ zcela a nevratně zanikne.

U registrovaných „Subjektů údajů“ jsou údaje zadané při registraci automaticky přeneseny do objednávky (po přihlášení) a lze je jím případně upravit/aktualizovat.

„Provozovatel web stránek“ v žádném případě nepožaduje po „Subjektech údajů“ poskytnutí citlivých údajů a ani jeho online formuláře neobsahují pole pro zadávání takových údajů.

„Provozovatel web stránek“ nerozesílá „Subjektům údajů“ ani jiným návštěvníkům webu, a ani jiným uživatelům internetu obchodní nabídky, návrhy smluv apod.

 

V Jizerním Vtelně, květen 2018

 

„Provozovatel web stránek“

Archives

Bookmarks